Skip Navigation
 PavelPetra


Martin

Iva


Vlad´ka


Vladimír

Jana

Blanka

Martina

Vašek

Marta

Jan

Realizační tým

Mgr. Pavel Zikl, Ph.D.

 

vedoucí projektu, lektor e-learningového a ICT kurzu, autor a spoluautor odborných publikací

 

tel.: 493 331 386; mobil: 731 541 961

e-mail: pavel.zikl@uhk.cz

 

 

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

 

manager projektu, odborný garant konferencí a pracovních dílen, lektor ICT kurzů, autor a spoluautor odborných publikací

 

tel.: 493 331 331;  mobil: 731 541 962

e-mail: Bendova.projektUHK@seznam.cz

 

 

Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

 

odborný garant realizace e-learningových kurzů, lektor e-learningových kurzů, spoluautor odborných publikací

 

tel: 493 331 344

e-mail: martin.skutil@uhk.cz

 

 

Mgr. Iva Bartošová, Ph.D.

 

lektor  e-learningových kurzů

 

tel: 493 331 369

e-mail: iva.bartosova@uhk.cz

 

 

PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

 

lektor  e-learningových kurzů

 

tel: 493 331 369

e-mail: vladimira.hornackova@uhk.cz

 

 

PhDr. Vladimír Václavík, Ph.D.

 

lektor  e-learningových kurzů

 

tel: 493 331 344

e-mail: vladimir.vaclavik@uhk.cz

 

 

Mgr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

 

lektor  e-learningových kurzů

 

tel: 493 331 388

e-mail: jana.havigerova@uhk.cz

 

 

PhDr. Blanka Křováčková

 

lektor  e-learningových kurzů

 

tel: 493 331 388

e-mail: blanka.krovackova@uhk.cz

 

 

PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

 

garant a lektor ICT kurzů

 

tel: 493 331 344

e-mail: martina.manenova@uhk.cz

 

 

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

 

lektor ICT kurzů

 

tel: 493 331 223

e-mail: vaclav.manena@uhk.cz

 

 

doc. PhDr. Marta Faberová, CSc.

 

odborný garant tvorby publikací

 

tel: 493 331 318

e-mail: marta.faberova@uhk.cz

 

 

Bc. Jan Valter

 

informatik

 

tel: 493 331 318

e-mail: jan.valter@uhk.cz

 
 
« Zpět|