Skip Navigation
 

ICT kurz

Realizace: podzim 2010
 

Místo: počítačová učebna Univerzity Hradec Králové (po přihlášení obdržíte podrobné informace)
 

Rozsah: 56 hodin (7 dnů)

Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT v rámci DVPP (akreditace č. 21651/2009-25-539).

 

Cílová skupina:
Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, další pedagogičtí pracovníci škol

 

Požadovaná vstupní úroveň:
Účastník kurzu by měl být schopen běžně používat PC (základy práce v systému Windows, internet, textový editor, e-mail). Nepožadujeme specifické znalost v oblasti hardware nebo specializovaného software. Kurz je určen zejména učitelům, ne odborníkům na informační technologie.

 

Další informace:
Absolventi kurzu si obohatí znalosti ze základního hardwaru počítače a prakticky se seznámí s hardwarovým (např. pomůcky pro alternativní ovládání PC) a softwarovým vybavením pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (programy pro žáky s SPU, mentálním postižením, vadami řeči, apod.). Dále se absolventi naučí prakticky vytvářet pracovní listy a prezentace tak, aby je mohli využít při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí kurzu je i práce s digitálními fotografiemi.

 

Kurz bude složen z následujících modulů:

Hardware
Základy počítačové grafiky
Digitální fotografie
Pracovní listy a další materiály pro žáky se speciálními potřebami
Speciální SW v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky s tělesným postižením, mentálním postižením popř. více vadami a narušenou komunikační schopností
Získání HW a SW
Samostatná práce a individuální konzultace

 

Přihláška

 

 
 
« Zpět|