Skip Navigation
 

O projektu

Cíle projektu

Cíl 1: Realizací vzdělávacích kurzů, konferencí a pracovních dílen podpořit rozvoj kvality odborné přípravy pracovníků škol a organizací participujících na edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji a tím sekundárně přispět k vyrovnání příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění těchto jedinců.

 

Cíl 2: Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v oblasti terénního speciálně pedagogického a terapeutického poradenství pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji, a to se zaměřením na jejich rodiče a pracovníky škol a školských zařízení a dalších subjektů participujících na realizaci vzdělávacích, volnočasových a asistenčních služeb určených pro děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Cíl 3: Přispět ke zkvalitnění technické pomoci v rámci péče o žáky s poruchou mobility, a to zřízením Centra technické pomoci pro žáky s poruchou mobility.

 

Cíl 4: Podpořit rozvoj erudovanosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti péče o děti s těžkým zdravotním postižením, a to absolvováním vzdělávacích a rehabilitačních pobytů.

 

Cíl 5: Zvýšit potenciál uplatnitelnosti žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na trhu práce, a to absolvováním kvalifikačního kurzu.

 

Cíl 6: Vytvořit odborné publikace sloužící učitelům jako pomoc při integraci dětí a žáků se speciálními potřebami a k vyrovnávání jejich příležitostí v oblasti edukace a následně i v oblasti pracovní a sociální integrace.

 

 
 
« Zpět|