Skip Navigation
 

Kvalifikační kurzy

Obsahová náplň kurzu:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. (viz Vyhláška 505/2006 Sb.)

- minimální rozsah 150 hodin.

 

Cílová skupina:  

            Cílovou skupinou této klíčové aktivity jsou studenti v odborných učilištích. S ohledem na specifika této cílové skupiny bude provedena  modifikace tohoto kurzu ve smyslu úpravy rozvrhu kurzu, metod práce, počtu studentů ve skupině (max. 10), přidáním možností konzultací, častějším ověřování získaných znalostí a dovedností.

 

 

Popis realizace aktivity:

V první fázi klíčové aktivity bude realizována příprava vzdělávacího programu pro konkrétní cílovou skupinu (studenti odborných učilišš), a to od května 2009. 

Vlastní realizace kurzů začne od září 2009  a potrvá do července 2011. Aktivita bude realizována formou služby.

 
 
« Zpět|