Skip Navigation
 

Specializační kurzy

Vzdělávací kurzy jsou hrazeny prostřednictvím projektu z prostředků ESF a státního rozpočtu  CR a jsou tudíž pro účastníky zdarma. Účastníci si hradí pouze cestovné do místa výuky.

            Kurzy probíhají v Hradci Králové a v Ceské Skalici, kde probíhá tzv. výjezdní výuka. Zde mají účastníci hrazeno i ubytování a celodenní stravu. Podrobnější informace o výukových místech, dostupnosti (mapka), rozvrh a další informace obdržíte vždy 14 dní před zahájením vámi vybraného kurzu.

 

Přehled naplněnosti jednotlivých kurzů

   

Název kurzu

délka

termín

místo konání

Kompenzační pomůcky pro děti a  žáky s tělesným  a kombinovaným postižením

 

Přihláška

 

3 dny

(24 h)

10.10.
12.10
13.10.
2010

 

Pracovní výchova s prvky ergoterapie ve školní praxi (základy ergoterapie pro učitele)

 

Přihláška

5 dnů (40 h)

2.12.
3.12.
8.12.
9.12.
10.12.

2010

Základy dětské psychiatrie pro
pedagogické pracovníky

Přihláška

3 dny

(24 h)

1.11.
2.11.
10.11.
2010

 

Hradec Králové

Specifika vzdělávání dětí a žáků
s mentálním postižením

 

Přihláška

5 dnů

(40 h)

 

18.10.
19.10.
25.10.
26.10.
27.10.
2010

 

 

Artefiletika ve školní praxi (základy
arteterapie pro učitele)

 

Přihláška

4 dny

(32 h)

 

11.11.
12.11.
18.11.
19.11.
2010

 
 

Specifika vzdělávání žáků
s tělesným postižením (základy
fyzioterapie pro učitele)

 

Přihláška

 

  4 dny

(32 h)

22.9.
23.9.
29.9.
30.9.
2010

 
 

Specifika komunikace s dětmi a
žáky s poruchou chování a emocí

 

Přihláška

  4 dny

(32 h)

7.2.
8.2.
14.2.
15.2.
2011

 

 

Hudební výchova s prvky
muzikoterapie ve školní praxi
(základy muzikoterapie)

 

Přihláška

 

  4 dny

(32 h)

3.2.
4.2.
10.2.
11.2.
2011

 

 

Proaktivní zvládání psychické
zátěže a stresu

 

Přihláška

5 dnů

(40 h)

1.3.
9.3.
10.3.
17.3.
18.3.
2011

Hradec Králové

 

Bazální stimulace

 

Přihláška

 

 

3 dny

(24 h)

!!!pozor změna termínu!!!

5.1.
6.1.
7.1.
2011

 

                                        

 

 

Cílová skupina:  

Cílovou skupinou, jíž jsou specializační kurzy určeny jsou pedagogové participující na edukaci integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, asistenti pedagogů a speciální pedagogové.

 

 

Popis realizace aktivity:

V první fázi plnění klíčové aktivity (tj. od února 2009) budou rozpracovány vzdělávací náměty, které byly zjištěny v rámci výzkumného šetření, do jednotlivých kurzů a modulů. Kurzy budou následně  předloženy k akreditaci v rámci DVPP na MŠMT. Dále bude vytvořen závazný harmonogram realizace vzdělávacích kurzů a zároveň bude provedeno seznámení cílové skupiny s připravovanou nabídkou a budou přijímány přihlášky na vzdělávací aktivity.

 

V druhé fázi proběhne vlastní realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů. Kurzy budou realizovány od září 2009 do září 2011.

S cílovou skupinou bude v průběhu realizace této aktivity pracováno nejen v rámci kurzů, ale jejich účastníci budou mít  možnost odborných konzultací s lektory ke konkrétním problémům jejich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po celou dobu realizace projektu.

 

Realizační tým projektu se bude na realizaci klíčové aktivity podílet především v oblasti propagace kurzů, stanovením harmonogramu, dále evidencí a příjmem přihlášek. Realizační tým se bude dále podílet na monitorování této aktivity.

Zpracování specializačních kurzů a jejich vlastní realizace, včetně tvorby studijních materiálů jsou zadány vzdělávací instituci, která byla vybrána prostřednictvím výběrového řízení. Jedná se o vzdělávací agenturu Mgr. Jana Fišerová. http://vzdelavani.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kurzů:

 
 
« Zpět|