Skip Navigation
 

O projektu

         

Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

v Královéhradeckém kraji

 

        Projekt Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji je na ÚPPE PdF UHK realizován od 1. ledna 2009. Realizace dílčích projektových aktivit je plánována do 31.12. 2011 (viz Harmonogram aktivit).
         Projekt, na němž participují pracovníci ÚPPE PdF UHK si klade za cíl rozšířit a prohloubit profesní kompetence pracovníků participujících na edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji, a to prostřednictvím realizace ICT kurzů, e-learningových a specializačních kurzů, dále pak tvorbou a distribucí odborných publikací, jakož i realizací konferencí a pracovních dílen. V rámci projektu bude organizován také kvalifikační kurz, jenž má podpořit rozvoj pracovních kompetencí absolventů odborného učiliště a přispět k vyrovnání jejich příležitostí na trhu práce.
         Participací partnera projektu - Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje - bude zřízeno Centrum technické pomoci pro žáky s poruchou mobility, a to s cílem rozšířit a doplnit nabídku poradenských služeb v oblasti kompenzačních pomůcek v Královéhradeckém kraji. Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje se bude dále spolupodílet na organizaci vzdělávacích a rehabilitačních pobytů určených pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizace těchto pobytů by měla vést ke zkvalitnění péče o děti se zdravotním postižením ze strany jejich rodičů a k posílení jejich rodičovských kompetencí.
         Pracovníci druhého partnerského subjektu - Mateřská škola speciální, Trutnov - se na realizaci projektu budou spolupodílet rozšířením terénních poradenských a terapeutických aktivit pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji.

         Projekt je realizován pracovníky ÚPPE PdF UHK s participací dvou partnerských subjektů: Mateřské školy speciální, Trutnov a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje.

 

http://edukra.uhk.cz

 

III. konference a dílny k projektu Zkvalitňování vzdělávání na téma Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se bude konat  dne 4.11. 2010 v aule PdF UHK (budova č. 3, objekt společné výuky)

 
 
« Zpět|